Klotsidega mängimine

Lapsed ei mängi selleks, et õppida. Oleme veendunud, et lapsed õpivad sest nad mängivad. Pakume tooteid, mis kasvavad koos lastega ning aitavad neil mitmekülgselt areneda.
Sotsiaalne areng
Kasvades suureneb lapse sotsiaalsus. Ta õpib suhtlema, teisi mõistma ning valikuid tegema. Klotsidega mängimine võib väikese lapse jaoks olla esimene kogemus teistega koos mängida, suuremale lapsele aga esimene kogemus teisi aidata. Mängides on lapsed koos ja suhtlevad aktiivselt. See julgustab neid sõbrasuhteid looma.
Füüsiline areng
Kasvades õpib laps tundma oma keha, arendab oma võimeid ja harjub arvestama piire. Klotse korjates, torni ehitades või kokku ladudes kasvab jõud laste sõrmedes ja kätes, paraneb silma-käe koordinatsioon ning üldmotoorika. Kaheaastaselt hakkavad lapsed nägema asju erinevatest vaatenurkadest ning mõistma, millised kujundid omavahel kokku sobivad – arenevad oskused, mille abil nad hiljem kaarte ja juhiseid lugeda suudavad.
Intellektuaalne areng
Lapsed õpivad kõnelema, häälikutel vahet tegema ja neid seostama tähestiku abil. Lugema õppimise eelduseks on oskus sobitada omavahel nähtud tähed ja kuuldud häälikud. Klotside abil õpib laps tähti tundma ning nendest sõnu kokku panema. Klotse rühmitades, lisades, ära võttes ja ka korrutades õpivad lapsed tundma numbreid - sedasi arenevad matemaatilised oskused. Esimesed gravitatsiooni, tasakaalu ja geomeetria tunnetamise kogemused tekivad just klotsidega mängides.
Loominguline areng
Tutvumine erinevate materjalide, esemete, värvide ja kujunditega julgustab last avastama oma loovust. Klotsid pakuvad lastele võimalust tegeleda disainiga ning saada rahulolu enese loodud kujunditest ja mustritest.
Järgmine
Mis on Infano?